Een plek om rustig te groeien

Aanmelden en inschrijven in onze school

Kennismaken – Aanmelden – Inschrijven
update 10 mei 2021

Openluchtschool Dennenhof biedt kwaliteitsvol buitengewoon onderwijs aan kinderen met gedragsproblemen, emotionele problemen of autisme. Je kan enkel inschrijven als je kind een ‘verslag’ heeft van het CLB, dat recht geeft op buitengewoon onderwijs van type 3 of type 9.

Onze school is op dit moment volzet. We hebben geen plaats meer om in te stappen in het huidige schooljaar 2020-2021.

Als je je kind als nieuwe leerling wil inschrijven voor schooljaar 2021-2022, moet je eerst online aanmelden via Meld Je Aan. Dat kon slechts tussen 15 maart en 21 april. Op dit moment zijn de vrije plaatsjes toegewezen. Jammer genoeg is er voor sommige doelgroepen een lange wachtlijst. Er zijn m.a.w. te weinig vrije plaatsen voor type 9 in het kleuteronderwijs en voor type 3 en type 9 in het lager onderwijs.

Toch kan je nog aanmelden voor een inschrijving in de ‘vrije periode’. De kans op een plaatsje is niet groot, maar je weet maar nooit. Ga hiervoor naar de website https://meldjeaanbuo.antwerpen.be en klik op ‘registreer’. Doe dit zo snel mogelijk. Als er een plaatsje vrij komt voor jouw kind, bellen we je meteen op. Als je hulp nodig hebt voor deze stap, contacteer je jouw CLB of onze school.
In deze flyer vind je alle informatie over het aanmelden.

Maar voordat je kiest om aan te melden / in te schrijven, wil je natuurlijk de school eerst beter leren kennen. Is Dennenhof echt de school die je zoekt voor jouw zoon of dochter?
Op deze website vind je al heel wat informatie terug. Zeker deze presentatie geeft je al een goede eerste indruk van onze werking.

Liefst zouden we jullie ook live ontvangen in de school. Dan zouden we in gesprek kunnen gaan en de school laten zien zoals ze is. Ten gevolge van de corona epidemie zijn er dit jaar echter geen infomomenten in de school mogelijk.

Wil je – na het bekijken van de website en de presentatie – toch graag meer informatie, zit je nog met vragen, wil je graag de school bezoeken? Neem dan zeker contact met ons op, dan bekijken we of en hoe we dat kunnen organiseren.

We maken graag tijd voor een telefonisch gesprek of een kort bezoekje buiten de schooluren. Steeds op afspraak en uiteraard mét de nodige veiligheidsmaatregelen.