Een plek om rustig te groeien

Doorverwijzing en inschrijving

  1. Voorwaarden  om te kunnen inschrijven:
  • Het kind moet een diagnostisch verslag hebben dat werd opgemaakt in een multidisciplinair centrum (bvb UCKJA), ondertekend door een kinderpsychiater.
  • Het kind moet over een M-verslag beschikken dat doorverwijst naar een type 3 of een type 9 school. Dit M-verslag wordt opgemaakt door het CLB van de school die doorverwijst.
  1. Telefonische aanmelding van het kind door de ouders en/of de doorverwijzer bij de directie. De directie legt de procedure uit aan de telefoon en maakt een afspraak voor een kennismakingsgesprek.
  2. Kennismakingsgesprek door de directie, de orthopedagoge of de psychologe met de ouders (en het kind) eventueel in aanwezigheid van externe instanties. Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt de werking van de school toegelicht en krijgen de genodigden een rondleiding in de school.
  3. Ouders laten hun kind inschrijven bij de orthopedagoge of psychologe op een later moment, eventueel in aanwezigheid van externe instanties. Tijdens de inschrijving wordt zoveel mogelijk informatie verzameld over het kind voor een zo goed mogelijke oriëntatie binnen de school. (Mee te brengen bij de inschrijving : identiteitskaart, verslagen (psychodiagnostische,…), rapport(en) van het huidige of vorige schooljaar)
  4. Het CLB wordt na de inschrijving door de orthopedagoge of psychologe op de hoogte gebracht dat de inschrijving voltooid is.

© Openluchtschool Dennenhof - 2019