Een plek om rustig te groeien

type 3 – type 9

Type 3-onderwijs is onderwijs dat zich speciaal richt op kinderen met ‘ernstige emotionele problemen en/of problemen op vlak van gedrag’. Kinderen met één van de volgende diagnoses komen in aanmerking voor een type 3-doorverwijzing:

  • een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit
  • een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis
  • een gedragsstoornis in enge zin, ‘conduct disorder’
  • een angststoornis
  • een stemmingsstoornis
  • een hechtingsstoornis

Type 9-onderwijs richt zich op kinderen met ‘een autismespectrumstoornis (ASS) zonder verstandelijke beperking’.
Kinderen met een type 9-doorverwijzing hebben allen een diagnose ASS.