Een plek om rustig te groeien

het schoolteam

Directie:

De directie is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van de school. Zij waakt over de visie en volgt de vernieuwingen op onderwijsvlak op. Zij motiveert de personeelsleden om uit de kinderen het beste naar boven te halen. Zij probeert een warme relatie op te bouwen met de kinderen, de personeelsleden en de ouders.

Secretariaat:

Als u telefonisch contact opneemt met onze school of u wandelt even binnen, komt u waarschijnlijk terecht bij Sofie. Zij zorgt voor het eerste onthaal, staat klaar om uw vragen te beantwoorden of contacteert de persoon binnen de school die u wenst te spreken. Ze zorgt er bovendien voor dat alle administratie van onkosten netjes en overzichtelijk op papier komt te staan.

Orthopedagoge – Psychologe:

 • orthopedagoge
 •  psychologe
 • psychologe

Isabelle en Lotte volgen de kinderen op wat betreft algemene ontwikkeling en welbevinden. Zij ondersteunen de leerkrachten en de paramedici bij het optimaliseren van hun (klas)werking, m.n. een werking die maximaal is afgestemd op de noden van de kinderen in de klasgroep. Zij zijn vaak de contactpersoon met ouders en andere actoren die werken met onze kinderen (bv. begeleidings- of therapeutische centra, kinderpsychiater, enz…).

Lieze is enkel op dinsdag aanwezig. Zij werkt beleidsondersteunend en is de aanspreekpersoon voor het Ondersteuningsnetwerk Antwerpen Plus (ONA+).

Klasleerkrachten:

Blok 1:Blok 2:
Blok 3:
Blok 4:Nota november 2017: Vanaf de herfstvakantie startten we met een nieuwe klas in blok 4. Meester Steven is hiervan de titularis.

De klastitularis is de hoeksteen van de klaswerking. Hij/zij is het ‘gezicht’ van de klas en de houvast van de kinderen. Hij/zij zorgt voor een veilig orthopedagogisch basisklimaat waarin het kind gestimuleerd wordt om te leren en te ontwikkelen op sociaal, emotioneel en cognitief vlak.

Ambulante leerkrachten:

 • (ambulant)
 • (GOK)
 • (ambulant en MuVo)
 • (ambulant en time out)
 • (bewegingsopvoeding en time out)
 • (bewegingsopvoeding en time out)
 • (ambulant)
 • (ambulant)

Onze ambulante leerkrachten hebben geen eigen klas maar ondersteunen de klas- en de schoolwerking. Zij worden op verschillende manieren ingezet:

Als ondersteuning van de klastitularis:

Door het gelijktijdig inzetten van een  klas- en ambulante leerkracht kan er gemakkelijk gedifferentieerd worden binnen een klas, kunnen we andere werkvormen gebruiken, klasexterne activiteiten plannen, enz…

Met een eigen specifiek aanbod:

Bewegingsopvoeding

Onze gymleerkrachten zorgen ervoor dat de kinderen gestimuleerd worden in hun algemene motorische ontwikkeling. Zo leren de kinderen hun eigen lichaam en motorisch functioneren beter kennen en verder ontwikkelen. Tijdens de lessen bewegingsopvoeding leren zij eveneens omgaan met winnen en verliezen. Op die manier werken we ook tijdens deze lessen aan sociale vaardigheden.

De gymleerkrachten organiseren jaarlijks verschillende sportactiviteiten binnen onze school.  Zo kunnen de kinderen het beste van zichzelf  geven in een veilige omgeving.

Muzische vorming

Omdat we onze kinderen ook op het creatieve en expressieve vlak willen laten groeien, is muzische vorming een vast onderdeel van ons onderwijsaanbod. Onze kinderen maken hier kennis en experimenteren met bv. beeld en materiaal, met muziek, toneel, beweging en ritme.

Voor het begeleiden van kinderen in Time-out

Het gebeurt soms dat onze kinderen best even buiten de klas worden opgevangen om tot rust te komen, bv. na een conflict. Dankzij is er permanent opvang buiten de klas voorzien. De time out-begeleider helpt het kind om terug rustig te worden en zo vlug mogelijk de draad weer op te nemen in de klas.

Logopedisten:

De logopedisten volgen de kinderen op wat betreft taalvaardigheid. Zij werken samen met de klasleerkrachten een gepast aanbod uit op vlak van taal en communicatie. Goede taal- en communicatieve vaardigheden hebben immers een positieve invloed op de algemene ontwikkeling en het welbevinden van het kind. De logopedisten werken zowel leerkracht- en klasondersteunend als met kinderen individueel of in kleine groep.

Kinesisten:

De kinesisten volgen de kinderen op wat betreft motorische en psychomotorische ontwikkeling. Zij ondersteunen de klasleerkracht in het geven van bvb. relaxatie, Sherborne, sport en spel (training van sociale vaardigheden), conditietraining en uithoudingsvermogen.  Goede motorische vaardigheden en goed ‘in je vel zitten’ verhogen immers het welbevinden en stimuleren de algemene ontwikkeling van het kind.  Kinderen met motorische problemen die een vertragende invloed hebben op de rest van hun ontwikkeling, komen soms individueel of in kleine groep bij de kinesist voor een aangepast aanbod of individuele training.

Busjuffen:

Vaste vervangers: Juf Fatima.

Onze busjuffen begeleiden de kinderen elke dag van en naar huis. Zij streven ernaar dat deze rit voor alle kinderen zo rustig en aangenaam mogelijk verloopt.

Keuken en onderhoud:

Onze keukenjuf zorgt ervoor dat ’s middags alles klaarstaat zodat de kinderen hun buikjes kunnen vullen. De kinderen eten in de refter aan een vaste tafel in hun vertrouwde klasgroep. Onze kinderen brengen zelf hun lunchpakket mee. Juf Emmy zorgt voor thee, melk en water bij de maaltijd.

De klas netjes houden, vinden we een taak van iedereen, maar als het kraaknet moet zijn, steekt juf Fatima haar handen uit de mouwen. Het is steeds fijn om ’s morgens te kunnen beginnen in een frisse klas.

Technische dienst:

Soms gaan er wel eens dingen stuk in onze school. Onze klusjesman zorgt ervoor dat alles snel wordt hersteld. En hij is werkelijk van alle markten thuis. Of het nu gaat om een raam, een deur, een dak, een computer, … het maakt niet uit, hij maakt het allemaal. Meer nog, nieuwe spullen voor in de klas (kasten, een speelhuis, duplex…) of een nieuwe website, niets is te moeilijk voor onze handige Luc.

Luc wil ook graag zijn kennis doorgeven aan de kinderen. Sommigen onder hen mogen hem helpen tijdens zijn werkzaamheden. Dit is een zeer goede leerschool voor later.

Centrum voor Leerlingenbegeleiding:

 • Magda Gaens                    psychologisch consulent
 • Natasja Arnouts               maatschappelijk werker
 • Hanne Van Heddegem      paramedisch werker
 • Margriet Pintelon              arts

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen aan het welzijn en welbevinden van de leerlingen. Op vraag van leerlingen, ouders en school werkt het CLB samen aan vragen en zorgen rond:

 1. het leren en studeren
 2. de preventieve gezondheidszorg
 3. het psychisch en sociaal welbevinden
 4. de onderwijsloopbaan

Met vragen, bemerkingen, problemen of klachten kan je terecht bij de schoolteamverantwoordelijke Magda of Natasja.

Ons CLB is gelegen:

De Zwaan 28
2930 Brasschaat
tel.: 03/651 88 85
E-mail: brasschaat@vclbvnk.be

Meer info is te vinden via onze infobrochure of via de website: www.vclbvnk.be

De Ouderraad:

We zitten tijdelijk zonder ouderraad. Ouders die graag een handje toesteken bij een van onze activiteiten, mogen dit zeker laten weten aan de directie of aan het secretariaat. Wij zullen voor een hartelijk onthaal zorgen.

 

Meester Werner, Meester Rico en Juf Mieke

© Openluchtschool Dennenhof - 2018