Openluchtschool Dennenhof

Een plek om rustig te groeien

Blijf op de hoogte

Wil je het laatste nieuws van onze school ook via mail ontvangen, teken dan in op onze E-maildienst.

recente reacties

archief

kennismaken – aanmelden – inschrijven

Kennismaken – Aanmelden – Inschrijven
update 10 mei 2021

Openluchtschool Dennenhof biedt kwaliteitsvol buitengewoon onderwijs aan kinderen met gedragsproblemen, emotionele problemen of autisme. Je kan enkel inschrijven als je kind een ‘verslag’ heeft van het CLB, dat recht geeft op buitengewoon onderwijs van type 3 of type 9.

Onze school is op dit moment volzet. We hebben geen plaats meer om in te stappen in het huidige schooljaar 2020-2021.

Als je je kind als nieuwe leerling wil inschrijven voor schooljaar 2021-2022, moet je eerst online aanmelden via Meld Je Aan. Dat kon slechts tussen 15 maart en 21 april. Op dit moment zijn de vrije plaatsjes toegewezen. Jammer genoeg is er voor sommige doelgroepen een lange wachtlijst. Er zijn m.a.w. te weinig vrije plaatsen voor type 9 in het kleuteronderwijs en voor type 3 en type 9 in het lager onderwijs.

Toch kan je nog aanmelden voor een inschrijving in de ‘vrije periode’. De kans op een plaatsje is niet groot, maar je weet maar nooit. Ga hiervoor naar de website https://meldjeaanbuo.antwerpen.be en klik op ‘registreer’. Doe dit zo snel mogelijk. Als er een plaatsje vrij komt voor jouw kind, bellen we je meteen op. Als je hulp nodig hebt voor deze stap, contacteer je jouw CLB of onze school.
In deze flyer vind je alle informatie over het aanmelden.

Maar voordat je kiest om aan te melden / in te schrijven, wil je natuurlijk de school eerst beter leren kennen. Is Dennenhof echt de school die je zoekt voor jouw zoon of dochter?
Op deze website vind je al heel wat informatie terug. Zeker deze presentatie geeft je al een goede eerste indruk van onze werking.

Liefst zouden we jullie ook live ontvangen in de school. Dan zouden we in gesprek kunnen gaan en de school laten zien zoals ze is. Ten gevolge van de corona epidemie zijn er dit jaar echter geen infomomenten in de school mogelijk.

Wil je – na het bekijken van de website en de presentatie – toch graag meer informatie, zit je nog met vragen, wil je graag de school bezoeken? Neem dan zeker contact met ons op, dan bekijken we of en hoe we dat kunnen organiseren.

We maken graag tijd voor een telefonisch gesprek of een kort bezoekje buiten de schooluren. Steeds op afspraak en uiteraard mét de nodige veiligheidsmaatregelen.

Voor- en naschoolse opvang

Vanaf september 2020 biedt onze school ook voor- en naschoolse opvang aan. Op die manier willen we tegemoet komen aan ouders die hun kind graag zelf naar school brengen en weer ophalen, maar daarvoor nood hebben aan opvang. Voor de organisatie van deze opvang werken we samen met de vzw FERM (https://www.samenferm.be/diensten/kinderopvang/buitenschoolse-kinderopvang).

Opvang is mogelijk 1 uur voor schooltijd (vanaf 7u45) en 3 uur na schooltijd (tot 18u, op woensdag tot 15u). We richten ons in de eerste plaats op leerlingen van onze eigen school, maar in principe zijn ook andere kinderen welkom. Er is plaats voor maximaal 14 kinderen. Deze opvang is niet gratis.

Als je interesse hebt, neem je best contact op met de directie. We kunnen dan samen de mogelijkheden bespreken.

coronamaatregelen 2020-21

strengere regels

Tijdens de voorbije weken raakten meer mensen besmet met het coronavirus. De overheid heeft een aantal regels weer strenger gemaakt vanaf 02/11/2020. Wat zijn die regels? Je verneemt hier meer over in volgend tekstbestand en filmpje van de website Wablieft.

preventieve maatregelen

Vanwege het coronavirus moeten wij veel zaken op school anders organiseren dan wij gewoon zijn. Wij hebben hiertoe een plan uitgewerkt waarbij de gezondheid en de veiligheid van de leerlingen, leerkrachten, medewerkers en ouders voorop staat. Als iedereen goed meewerkt, hopen wij dat het schooljaar veilig en vlot kan verlopen.

Zorg goed voor jezelf en je naasten!

Voor actuele informatie over het coronavirus kan je terecht op de website van de VRT, de Belgische overheid, de Vlaamse overheidOnderwijs Vlaanderen en de stad Antwerpen. ​Klik op onderstaande banner van het Agentschap Integratie & Inburgering voor informatie in verschillende talen.

 corona afbeelding

 

 

In Memoriam

Met dankbaarheid herinneren wij
de stichtster, bezielster en
ere – directrice van Dennenhof

Juffrouw Goossens

juffrouw goossens

Sportdag Blok 3